IAAS Polska

Integracja & Warsztaty / Integration & Workshops

[ENGLISH VERSION BELOW]

W sobotę 18 listopada 2017 r. w Centrum Samorządowca SGGW odbyło się spotkanie integracyjne IAAS z udziałem obecnych oraz nowo przyjętych członków.

Głównym celem zebrania było zapoznanie nowych uczestników z ofertą i zasadami funkcjonowania organizacji, a także omówienie wspólnego planu działania w związku ze zbliżającymi się, bardzo istotnymi wydarzeniami, takimi jak np. Targi Pracy SGGW.

Spotkanie rozpoczęło się od fantastycznych gier i zabaw przygotowanych przez Milenę Pejtę, dzięki którym wszyscy członkowie mieli okazję nawzajem się poznać, zintegrować oraz dowiedzieć czegoś więcej o swoich pasjach i zainteresowaniach.

Następnie odbyło się bardzo ciekawe szkolenie z zakresu tworzenia grafiki przy pomocy programu Canva, które poprowadził Mariusz Żuk. Po rzeczowym wprowadzeniu byliśmy gotowi, by sprawdzić nabyte umiejętności w praktyce – wszyscy członkowie zebrania podzielili się grupy, spośród których każda miała za zadanie opracować własną propozycję plakatu bądź ulotki promującej datowany na 14 grudnia 2017 wykład otwarty Sadata Amankona nt. wpływu rolnictwa na gospodarkę krajów afrykańskich. Przygotowane projekty były później prezentowane i dyskutowane przed całą grupą.

W dalszej części spotkania Mariana Senko omówiła ofertę programów wymian międzynarodowych IAAS – Exchange Week i ExPro – do których mogą zgłaszać się członkowie naszej organizacji. Możliwość zdobycia nowych doświadczeń, poszerzenia wiedzy, poznania nowych kultur czy rozwój umiejętności językowych – to tylko niektóre spośród licznych korzyści płynących z udziału w tych akcjach, które wymienialiśmy podczas wspólnej dyskusji.

Na zakończenie odbył się jeszcze ciąg dalszy zabaw integracyjnych zaproponowanych przez Milenę, po czym z uśmiechami na twarzach zamknęliśmy zebranie.

Autor: Gerard Podedworny

 

On November 18th in Warsaw University of Life Sciences was held a team building meeting with present members and newcomers. The main purpose of the meeting was to present the offer of the IAAS to newcomers.

At the beginning, thanks to Milena Pejta’ s funny games, we had an opportunity to integrate and to get to know each other.

Then Mariusz Żuk tought us how to create pictures using a computer program ‘’Canva”. We had a possibility to test this useful knowledge while creating  posters promoting a lecture entitled ‘’The Role of Agriculture In African Economic Development” (this event will take place on 14th of December).

Finally, Mariana Senko told us about IAAS international Exchange programs – ExWeek and EXPro – and about all the advantages connected with them.

After that, with Smiles on our faces, we closed the meeting.

Author: Gerard Podedworny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *